Mathmico team


Concept authors: Jan Mysior, Barbara Szczawińska
Exercise authors: Mikołaj Gładysz, Jan Mysior, Barbara Szczawińska, Agnieszka Szulc
Consultant: Barbara Szczawińska
Authors of examples: Hanna Lenz-Terlecka, Magdalena Pagińska, Elżbieta Pałasz
Editors: Hanna Lenz-Terlecka, Elżbieta Pałasz, Agnieszka Szulc
Quality control: Paweł Synowiec, Emilia Pytlak, Adrian Brodny
Graphic designers: Andrzej Tuźnik, Magdalena Reczyńska
Exercise graphic designers: Waldemar Piętka, Marcin Ptak, Magdalena Reczyńska
Author of the application's character illustrations: Ewa Poklewska
Lead programmer: Błażej Poltrok
Exercise programmers: Rafał Drezner, Tomasz Hanczewski, Marcin Kałdonek, Błażej Poltrok, Michał Samujło, Marcin Stachowski
Sound designers: Adrian Dobrowolski, Paweł Synowiec
Translators: Natalia Kwaśniewska, Karolina Serafin
Voices: Steve Jones, Danny Jones

© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2014

Publisher:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
80-309 Gdansk, al. Grunwaldzka 411, Poland
tel. +48 58 764 62 01
fax + 48 58 764 61 35
www.mathmico.com, e-mail: contact@yellow-dot.eu

Photography: Fotolia, Shutterstock

The sounds used in Mathmico include the sounds from the library of Freesound.org on the license of creative commons 0.